• LITE SJARMERENDE: Utsikten til statuen Madam Felle er i dag biler parkert hulter til bulter på Sandvikstorget. Bilene vil trolig forsvinne dersom Bergen kommune får det som de vil når Nye Sandviken er på plass.

Slutt på biler på Sandvikstorget

Mindre trafikk, bedre tilgang til sjøen – kanskje en småbåthavn. Og ingen parkering på Sandvikstorget. Det kan folk i området glede seg til.