• NEI FRA STIFTELSEN: Stiftelsen Bryggen frykter for Bryggens fremtid med en eventuell bybane. FOTO: ØRJAN DEISZ

Bryggens status kan komme i fare

Bybane kan bli svært negativt, ifølge Stiftelsen Bryggen.