• SOMMER: Ferietid er også høgtid for innbrotstjuveriar. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Ti grep for å sikre bustaden din mot ferieinnbrot

Folketomme hus kan vere eit lett bytte for innbrotstjuvar i sommar. Med nokre enkle grep kan du gjere bustaden din mindre attraktiv.