Leteaksjon etter kvinne

Psykisk utviklingshemmet var savnet fra hjemmet på Paradis.