Ønsker to skift på Strandkaien

Bergen kommune ber Vegvesenet få opp dampen på Strandkaien. Forslagene kan kutte anleggstiden med syv måneder.

STRANDKAIEN: Bergen kommune ønsker ny dato for ferdigstillelse av Strandkaien. Anleggarbeidet kan gjøres ferdig syv måneder før tiden, mener de. FOTO: RUNE SÆVIG
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Graveklubben jobber så raskt i sentrum at veivesenet blir presset til å forsere sine planer.

— Et konstruktivt møte med god dokumentasjon på hvor flaskehalsene er og gode planer for hvordan problemene kan løses, sier Bjørn Kildedal, markedsdirektør i Pettersson og Gjellesvik, som var på møtet.

Flaskehalsene

Møtet kom i stand etter initiativ fra Bergens Næringsråd og det var kommunaldirektør for samferdselsavdelingen i Bergen kommune, Ove Foldnes, som på vegne av byråden kalte inn til møtet.

— Vi har et godt samarbeid med Statens vegvesen på mange områder, og opplever dem som lydhøre. Fra vår side er dette en sterk anmodning om å vurdere noen endringer, sier Foldnes.

Til stede var leder for Graveklubben, Arne Jensen, leder for veiseksjonen i Statens vegvesen, Arild Hegrenæs, kommunikasjonsdirektør Atle Kvamme fra Bergen Næringsråd og tre næringsdrivende fra området Strandkaien - Nordnes.

Kvamme førte ordet for næringslivet og foreslo flere endringer som de mener vil bedre trafikkflyten i Bergen.

Nøstet

Graveklubben la frem flere ulike forslag til hvordan trafikkutfordringen i forbindelse med graving i Nøstegaten kan løses.

De er innstilt på å se hele traseen fra Nøstegaten til gassverksvingen under ett og ha kontinuerlig jobbing langs hele ruten. Da kan man ha to kjørebaner i en periode.

— Her er vi opptatt av å ha to skift, slik at det er god fremdrift og ulempene blir redusert så mye som mulig, sier Foldnes.

Det betyr at VA-etaten kan sette inn flere folk og jobbe døgnkontinuerlig fra mandag klokken 07 til fredag klokken 15. Det vil bety at anleggstiden totalt kan reduseres fra 18 til 11 måneder.

— I dag er det to felt ut av sentrum, så utfordringen blir ettermiddagsrushet ut av sentrum med ett felt i hver retning, sier Foldnes.

Strandkaien-Chr. Michelsensgt

Strandkaien har vært stengt for biltrafikk siden 31. mai pga. opprustingsarbeidet på Strandkaien og deler av Østre Murallmenningen. Omkjøringen går via Chr. Michelsensgate, Teatergaten og Jon Smørsgate.

— For å lette livet for dem som bor og driver på Nordnes, ber vi Statens vegvesen vurdere om det er mulig med to felt i Chr. Michelsensgate, slik at man i det ene kan svinge til høyre etter Tinghuset og inn i Markeveien.

Byggingen av Mathallen på Torget skal snart starte og kan stå ferdig september neste år. Stoltz Entreprenør AS skal stå for byggingen, som har en prislapp på 94,2 mill. kr.

Det har i flere måneder vært et ønske fra Bergen næringsråd og næringsdrivende langs Strandkaien at Statens vegvesen skal jobbe like raskt som Graveklubbens folk har gjort. Dersom det ikke er mulig å åpne området for full trafikk, ønsker de i det minste at en større del av området skal kunne tas i bruk for å gjøre butikkene mer tilgjengelige.

Les også

- Gravingen ødelegger byen

— Bergen kommune vil sterkt anmode Statens vegvesen å vurdere dato for ferdigstillelse på nytt. Vi tror det er potensial for at de kan åpne Strandkaien samtidig som Mathallen står ferdig i september neste år, sier Foldnes.

Fjøsanger-Bystasjonen-sentrum

Et av forslagene som ble lagt frem på møtet, var en feltendring ved Bystasjonen mot sentrum. Køene står lange hver morgen, og det ville være ønskelig med gjennomgående to felt for trafikken fra sør forbi Bystasjonen mot Grieghallen.

Dette vil kreve noen endringer i kjøremønsteret og en reduksjon av øyen der fotgjengerfeltene møtes i krysset. Med en slik løsning vil det bli slutt på mange av feltskiftene.

— Alle parter synes dette var en god idé. Jeg er optimist og håper at Statens vegvesen får det til, sier Kvamme.

Det har ikke lykkes bt.no å få en kommentar fra Statens vegvesen.

Publisert: