• STRANDKAIEN: Bergen kommune ønsker ny dato for ferdigstillelse av Strandkaien. Anleggarbeidet kan gjøres ferdig syv måneder før tiden, mener de. FOTO: RUNE SÆVIG

Ønsker to skift på Strandkaien

Bergen kommune ber Vegvesenet få opp dampen på Strandkaien. Forslagene kan kutte anleggstiden med syv måneder.