• FOLKSOMT: Helt fullt i gymsalen på Eidsvåg skole under folkemøtet. FOTO: Alexander Worren

Skoleengasjement sprengte gymsal

Sterkt engasjement for å berge skolene gjorde at det ikke var plass til alle da oppvekstkomiteen inviterte til folkemøte onsdag kveld.