Gruppeleder Harald Schjelderup og samferdselspolitiker Geir Dale møter BT på hjørnet av Kaigaten og Peter Motzfeldts gate. I fremtiden ser de for seg at Bybanen kan svinge inn her, på vei mot endestoppet i Åsane.

Partiet står fremdeles på at de vil ha en bybanetunnel gjennom sentrum. Samtidig bedyrer de at de vil være åpen og konstruktiv med de andre partiene for å finne gode løsninger sammen.

Endre innslag

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) har de siste ukene hatt møter med alle gruppene i bystyret. Her har han bedt om innspill til byrådssaken han skal legge frem i bystyret.

— Ett av alternativene vi har bedt byrådet se på, er et endret tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate ved Sparebanken Vest. Det vil kunne gi et overflatestopp i dagen på parkeringsplassen foran Rådhuset som kun ligger 150 meter fra Torgallmenningen, sier Schjelderup.

Geir Dale mener dette skiller seg fra dagens alternativ, hvor banen går direkte i tunnel etter å ha svingt av fra Kaigaten.

— Vi legger til rette for et omfattende stopp som betjener sentrum.

Han mener det ikke er opplagt at Sparebanken Vest-bygget må rives, og stiller spørsmål ved hvorfor Bybanen kan ha 90 graders svinger mot Nesttun, og ikke mot Åsane.

De to utelukker helt at et dag-alternativ over Bryggen er aktuelt. De tror heller ikke Høyre kan snu i denne saken.

— Jeg tar Dag Skansen (H) på alvor når han sier at de har bestemt seg. Nå handler denne saken om å finne den beste løsningen for tunnel, sier Dale.

Må vente

De påpeker at byrådet selv har utsatt trasévalget. Når en sak fremmes for bystyret er helt usikkert. Schjelderup stusser over at byrådet ber om en timeout og vil utrede mer.

— Men utsettelsen gir oss tid til å finne de alle beste bybaneløsningene til Åsane.

FIlip Rygg sier alternativet til Ap allerede er sjekket ut i forbindelse med konsekvenseutredningen.

— Årsaken til at det ble silt ut var at man ikke fant plass til et slikt stopp fordi vognene er for lange. Men dette skal vi gå gjennom på nytt, slik som vi gjør med alle andre forslag vi får inn nå. Det er nyttig å kvalitetssikre alle mulige valg.

Han vil ikke utelukke at byrådet kan foreslå en dagløsning over Bryggen, og sier det er for tidlig å kommentere innstillingen hans.

Se til Multiconsult

Dale mener utredningene som Multiconsult har laget er noe som politikerne kan se gjennom på nytt igjen. Dette er tidligere presentert i BT, og skisserer en løsning hvor Bybanen går mer i fjell, og som gir en påkobling på fremtidens bane mot Fyllingsdalen.

— Dette avhenger av at de andre partiene som er for tunnel i sentrum også ønsker å se på slike forslag. Uansett er det kommende halvår vi har muligheten til å gjøre de rette valgene for Bryggen, Sandviken og Åsane for de neste femti år, sier Dale.