• (1/2)
    - ORGANISERT KAOS: Folk reagerer av og til på at vi går, og ikke løper på ulykkesstedet. Det er én god grunn til det – når du går har du tid til å tenke, og få overblikk over situasjonen. Vi skynder oss langsomt, sier varabrannsjef Nils Medaas (t.h.). Her tester han utstyret sammen med (f.v.) brannkonstabel Ole Vetås, brannsjef Ståle Hauge og brannkonstabel Christer Skei. FOTO: VEGAR VALDE

Øvelse gjør dessverre mester

Lindås og Meland brannvesen er en av Norges beste på hurtigfrigjøring etter bilulykker. - Beklageligvis, sier varabrannsjef Nils Medaas.