Da Politidirektoratet (POD) ble opprettet i 2001, var de 120 ansatte. Idet 2013 ebber ut, teller POD 197 årsverk. I tillegg kommer innleide, eksterne årsverk.

Stillingsveksten har ført til at direktoratet har plassproblemer. I dag er medarbeiderne fordelt på fire ulike kontorlokaler. Fra 2015 skal de samles i et nytt bygg på Majorstuen i Oslo. Leiekontrakten ble undertegnet i slutten av november.

— Leiekontrakten for hovedkontoret i sentrum går ut om knappe to år. Derfor var det helt nødvendig å se etter nye lokaler, der alle ansatte blir samlet på ett sted, skriver assisterende politidirektør Vidar Refvik i en e-post til BT.

Advarer mot byråkratisering

Stefan Holgersson er operativ polititjenestemann i Stockholm, og jobber femti prosent som forsker ved Linköpings universitet. Han har en doktorgrad i politiorganisasjon, og har fulgt debatten i Norge etter terrorangrepet 22. juli. Han advarer mot økt byråkratisering på toppen av Politi-Norge.

— Vi ser den samme utviklingen i norsk og svensk politi, at administrasjonen vokser år for år. Det er heller ikke et fenomen som er begrenset til politiet, men nærmest en naturlov at byråkratiet reproduserer seg selv, sier Holgersson.

Han har 20 år bak seg på ordenspatrulje, og sier endringen har vært markant i denne perioden.

— Det tar lengre tid å få gjort ting, og det blir mer og mer papirarbeid. Det har vært en kraftig sentralisering av politiet, og det fører til mer administrasjon. Dette er ikke en utvikling som vil stoppe av seg selv. Noen utenfra må skjære gjennom, sier han.

Sterk vekst

Ifølge en evaluering av POD fra tidligere i år, har driftsbudsjettet økt relativt jevnt fra om lag 80 millioner kroner i 2002 til om lag 125 millioner i fjor. Les rapporten her (ekstern lenke)

— Problemet er ikke bare at toppledelsen vokser, men at den bombarderer den underliggende organisasjonen med spørsmål og krav. Dermed øker også byråkratiet nedover i systemet. I stedet for å ta utgangspunkt i toppen, bør man begynne nederst i organisasjonen, og stille spørsmålet: Hvor mye byråkrati trenger vi for å administrere disse politiressursene?

Ledelsen i POD mener derimot at stillingsveksten har vært helt nødvendig.

Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund.

Kraftig kritikk

— Politidirektoratet har gjennom flere rapporter og analyser blitt utsatt for kritikk for liten kapasitet på områder som IKT og styring. I disse rapportene står det at direktoratet må ha en kraftigere bemanning for å dekke oppgavene. Derfor ansetter vi nå flere for å styrke vår kapasitet og bemanning, skriver Refvik til BT.

Evalueringen fra Direktoratet for forvaltning og IKT slår fast at det er manglende samsvar mellom mål, prioriteringer, ressurser og oppgaver i POD. «Vårt inntrykk er at dette ikke bare gjelder forebyggings- og beredskapsområdet, men at det gir en dekkende beskrivelse av størstedelen av Politidirektoratets oppgaver og ansvarsområder», heter det.

Leder Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund mener Humlegård snart må vise til resultater, når ressursene øker.

— Det vil være et feil signal hvis POD vokser kraftig, mens ytre etat ikke vokser. Samtidig skjønner jeg at Humlegård vil ha et større direktorat. Det var lite i utgangspunktet, og etter flere tragiske hendelser forstår jeg behovet for å ruste opp. Men det må ikke gå på bekostning av distriktene, sier han.

- Må levere

- POD har fått økte ressurser jevnt og trutt siden starten, men fungerer likevel dårlig, ifølge evalueringen. Hvordan kan det ha seg?

— Humlegård har ikke sittet så lenge, og har hatt et enormt kritisk blikk på seg. Han må få tid til å gjøre jobben, men etter hvert må han begynne å levere resultater, sier Bolstad.

Leder i organisasjonen Politijuristene, Sverre Bromander, mener det kan være fornuftig at POD ansetter flere.

— Det er viktig at POD er godt nok bemannet til å styre på en god måte. Sentralisering er en naturlig del av den nye politistrukturen som kommer. Jo mindre enheter vi får ute i distriktene, desto større sentrale enheter bør vi ha. Da er det naturlig å bruke mer ressurser på POD og særorganene i Oslo, sier Bromander.