I oktober i fjor var 34-åringen på nattevakt. Han satt i en stol på kontoret da han fikk intense smerter i nakken med utstråling og nummenhet til armen. I tillegg fikk han pustevansker og ble kvalm.

Da han kom på Nordhordland legevakt fant de også at blodtrykket var svært høyt.

Likevel ble han aldri sjekket for hjerteinfarkt. Fylkeslegen i Hordaland mener han hadde flere symptomer på det.

Mente det var muskelplager

Men legen som var på vakt ved Nordhordland legevakt oppfattet at han hadde muskulære plager og konkluderte med akutte nakke— og muskelsmerter. Dermed fikk 34-åringen smertestillende og en sykmelding med seg hjem.

Tre dager senere reagerte pårørende da han ikke sto opp om morgenen. Da ble mannen funnet død i sengen.

Fylkeslegen i Hordaland har nå gått gjennom saken. Hun ber om at legen som behandlet 34-åringen får en administrativ reaksjon og sender saken videre til Statens helsetilsyn.

Det kan bety at legen får en advarsel eller mister autorisasjonen til å praktisere som lege. Det er Statens helsetilsyn som bestemmer den endelige reaksjonen mot legevaktlegen.

Reagerte ved obduksjon

— Vi har behandlet saken og mener dette er et pliktbrudd og har derfor oversendt saken til Statens helsetilsyn for endelig sluttbehandling, sier assisterende fylkeslege Signe Marit Stephanides.

Fylkeslegen mener legen har brutt kravet til faglig forsvarlighet ved sin undersøkelse av pasientens symptomer.

«Akutt innsettende smerter i brystet og/eller armer, kjeve, rygg med utstråling og nummenhet til arm, høyt blodtrykk sammen med kvalme og pustebesvær hos en tidligere frisk pasient, krever nærmere undersøkelse for å utelukke alvorlig sykdom som hjertesykdom», skriver fylkeslegen.

Obduksjon av 34-åringen viste at den unge mannen hadde et stort, ferskt hjerteinfarkt. Gades Institutt på Haukeland universitetssykehus reagerte og stilte spørsmål ved behandlingen 34-åringen hadde fått ved legevakten. Dermed fikk fylkeslegen saken.

- En trist sak

«Rettsmedisinsk undersøkelse har konkludert med at dødsårsaken trolig var akutt hjertesvikt foranlediget av et utbredt ferskt hjerteinfarkt. Videre ble det funnet tegn til langvarig hjertesykdom hos avdøde», skriver fylkeslegen i Hordaland.

— Pasienten ble brakt til oss med symptomer som er lite typisk for hjerteinfarkt, sier legevaktsjef Grethe Fosse ved Nordhordland legevakt, som har redegjort for saken overfor fylkeslegen.

Hun var ikke kjent med fylkeslegens avgjørelse før BT ringte.

— Dette er en veldig trist sak og vi har mye å lære av den. I ettertid ser vi at vi kunne vurdert hjerteproblemer som årsak til pasientens symptomer, sier Fosse.