- Osterøy har nettopp vært gjennom en krevende periode med nedlegging av fire skoler og store effektiviseringstiltak, sier Ap-politiker Johannes Bysheim.

Etter flere år på Fylkesmannens svarteliste skal økonomien i Osterøy kommune ifølge planen være friskmeldt neste år.

- Lokalpolitikerne har tatt de vanskelige beslutningene og lyttet til nærmiljøet, sier Bysheim.

Det er langt fra Hosanger til råd­huset i Knarvik eller i Bergen

- Hadde Osterøy vært en del av en større kommune, tror jeg kuttene både hadde kommet tidligere og vært langt hardere, sier han.

I går kom regjeringens ekspertutvalg med anbefalingen om at Norge bør bestå av rundt 100 kommuner, hver med minst 15.000 til 20.000 innbyggere. I tillegg vil ekspertene slå sammen kommuner som deler byområder og der innbyggere og næringsliv til daglig krysser kommunegrensen, selv om innbyggertallet er over minimumsgrensen.

Utvalget mener det særlig er de spesialiserte oppgavene innen barnevern og PPT som gjør at kommunene må ha en minimumsstørrelse for å gi innbyggerne et faglig forsvarlig tilbud.

Lang avstand

- Dette er ikke veien å gå, mener Bysheim, som leder komité for oppvekst, idrett og kultur på Osterøy.

Kommunen har bare i overkant av 7700 innbyggere. Bysheim har de siste årene tatt mange vanskelig valg, og fått tydelige tilbakemeldinger av naboer og sambygdinger. Ikke alle har vært like hyggelige, men likevel nyttige, mener han.

- Avstanden mellom velger og politiker er kort her hos oss. Det er langt fra Hosanger til rådhuset i Knarvik eller i Bergen. Våre interesser blir neppe hørt på samme måte i en storkommune, sier han.

Etter svingete veier over Osterøy ligger Hosanger. Her jobber Bysheim som avdelingsleder på Mjøs Metallvarefabrikk. Bedriften har de siste årene investert stort i ny teknologi, nye maskiner, nytt industrilokale og ansatt stadig flere. Nå teller arbeidsstokken 58 personer.

Veibygging på Osterøy

Kommunen opplever økning i folketallet, og har flere små og mellomstore bedrifter som går godt.

Når bompengene over Osterøybrua er nedbetalt neste år, tror Bysheim grunnlaget er lagt for en ny vekstperiode.

- I formannskapet er det nå enighet om å droppe ideen om en nærmere sammenslutning med nordhordlandsregionen. Vi vil fortsette som egen kommune fordi det er best for innbyggerne, sier Bysheim.

- Er det mer naturlig at Osterøy blir en del av Bergen kommune?

- Det er en enda dårligere løsning. Etter at Arna slo seg sammen med Bergen, opplevde mange i Arna at det ble vanskeligere å bli hørt. Det bor langt færre på Osterøy, og jeg tror neppe toppene i rådhuset i Bergen vil prioritere veibygging på Osterøy, sier Bysheim.

Fjorden er speilblank, solen skinner og arbeiderne ved Mjøs Metallvarefabrikk har satt opp volleyballnettet på asfaltplassen utenfor. Det er tid for ballspill i matpausen.

Seniormedarbeiderne Harald Birkeland og Erling Hansen velger tilskuerplass, men har følgende kommentar til ideen om at Osterøy bør slå seg sammen med en større kommune.

- Jeg tror ikke vi kan klare oss selv. Økonomien har vært elendig i mange år, og kommunen har kuttet og kuttet. En større kommune vil gi bedre tilbud, mener Birkeland,

Lydhør minister

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier han vil lytte til anbefalingene fra ekspertgruppen, men vil ikke nødvendigvis følge dem.

- Det er unaturlig å stille et absolutt krav om innbyggertall eller antall kommuner, sier Sanner.

Han vil i hvert fall få motstand fra kommunestyret på Osterøy.