Strammer Bergens gjeldskrue

Byrådet ville at staten skulle ettergi milliarder i pensjonsgjeld. Regjeringen svarer med å kreve kortere tilbakebetalingstid.