Tatt på fersken med prostituert

Mannen og den prostituerte kvinnen var blitt enige om pris. De var på vei til å sette avtalen ut i livet. Så ble de stanset av politiet i en fartskontroll.