• BLIR LIGGENDE: Kranbilen i Granvinvassdraget blir liggende over helgen. FOTO: ARNSTEIN KARLSEN (ARKIV)

Slik blir den liggende i dagevis

Kranbilen som ligger i Granvinvassdraget blir liggende over helgen.