• (1/4)
    TRUBADUR: Ove Thue var en av artistene som spilte for demonstrantene. FOTO: HELGE SUNDE

Synger ut mot mastene

Demonstrantene er på plass på Kvamskogen, med sang og appell.