• (1/4)
    I ÅKEREN: Gøril Guddal har flytta galleriet sitt til løa på heimegarden Guddalstunet. FOTO: Ove A. Olderkjær

Bytte bort kua, fekk kunsten igjen

I den gamle løa på Guddalstunet er det få spor att etter dyr og høy. Kunsten har overteke plassen.