De første av de 200 syriske kvoteflyktningene som skal til Vestlandet, har nå kommet til Bergen. Ulstein mener Bergen kan ta imot enda flere.

— Jeg mener de lokale forholdene, med den aller fremste kompetansen på traumebehandling, forplikter oss. Dersom regjeringen åpner for å imot flere syrere og ber oss om en ekstrainnsats, må vi stille opp, sier Ulstein.

Godt mottakerapparat

Regjeringen har så langt sagt ja til at totalt 1000 syriske kvoteflyktninger får opphold i Norge. En av de siste sakene Ulstein håndterte som sosialbyråd, var å ruste opp mottakerapparatet.

— Med våre ressurser og vårt helseapparat, må vi være et av de landene i verden med de aller beste forutsetningene til å hjelpe flyktningene. Og Bergen er nå bedre rustet enn mange andre norsk kommuner. Vi kan ta imot også de med store somatiske og psykiske traumer, sier Ulstein.

Medisinske behov

I midten av mai fikk kommunen penger fra Helsedirektoratet til å ansette to psykologer til å jobbe direkte med de syriske flyktningene. I tillegg er det inngått avtale mellom kommunen og Senter for krisepsykologi om et behandlingsopplegg.

Mange kommuner sier nå de ikke kan ta imot flere flyktninger som trenger medisinsk behandling. Ulstein mener situasjonen i Bergen er en annen.

— Vi er forberedt på at mange har store medisinske behov, og har ikke satt opp noen begrensninger på dette. Vi kan følge opp og integrere flyktningene som kommer på en god måte. Det gjelder også andre grupper flyktninger som fra for eksempel Eritrea, sier Ulstein.

Stadig flere flyktninger

Han mener den norske kvoten på 1000 flyktninger er liten. Ulstein viser til at det i årets rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), går frem at antall flyktninger i verden økte med seks millioner fra 2012 til 2013, og nå totalt er kommet opp i 51,2 millioner. Det er flere enn noen gang siden annen verdenskrig. 2,5 millioner syrere er drevet ut av landet på tre år, og 6,5 millioner fordrevet inne i landet.

— Dersom norske kommuner ikke har ressurser og kapasitet til flere syriske flyktninger, må regjeringen bygge opp kapasiteten. Syrias naboland som Libanon og Jordan tar imot hundretusner av flyktninger. Dette er en av vår tids aller største humanitære krise. Da må også vi ta vårt ansvar, sier Ulstein.