• LÆRTE MYE: - Egentlig var det enklere å få behandlingen over nett enn å gå til terapeut, fordi jeg underveis lærte så mye om alt rundt søvnen, sier Irene Graven, som testet ut nettbehandling av søvnvansker. FOTO: ODD E. NÆRBØ

Nett-terapi hjalp henne med søvnen

Irene Graven fikk søvnterapi uten å forlate sitt eget hus. - Nettet er eneste løsning hvis alle som sliter med søvnen skal få behandling, sier forsker ved Folkehelse­instituttet.