Skal lokke tyskere med lokalmat

Kresne, tyske ganer skal lokkes til Hordaland med lokalprodusert mat. Målet er å fremme mer enn vakre fjorder og høye fjell «in Norwegen».