Blir på post

I streiketider må kommunale toppansatte trå til og gjøre ting de ikke kan.