Ran på åpen gate

Kvinnen (30) ble fraranet vesken og revet over ende.