Front mot front

Kom over i feil kjørebane. Kvinne til sykehus.