- Ugyldig

Hardanger-kommuner mener vedtaket om å bygge kraftlinjer er ugyldig, og gjør et nytt juridisk forsøk på å stanse anleggsarbeidet.

  • Aftenposten
  • Lars Inge Staveland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Bakgrunnen er at kommunene mener NVE ikke hadde fullmakt til å behandle spørsmålet om ekspropriasjon av eiendom, som er nødvendig for å gjennomføre anleggsarbeidet, skriver Aftenposten.no .

Olje— og energidepartementet (OED) opprettholdt i juli NVEs vedtak om å gi konsesjon til byggingen av en 92 kilometer lang kraftlinje fra Sima til Samnanger i Hardanger. Det førte til politisk storm og opprør mot Regjeringen i de berørte Hardanger-kommunene.

10. august snudde Regjeringen, og gikk med på at et alternativ med sjøkabel langs traséen skulle utredes. Olje- og energiminster Terje Riis-Johansen ga imidlertid klar beskjed om at arbeidet med å bygge luftspenn fra Samnanger ikke skulle utsettes.

Nå krever to av de berørte kommunene at saken må behandles på nytt.

Kommunene Ulvik, Granvin og Den norske turistforening ber i et brev om at konsesjonsvedtaket til NVE anses som ugyldig.

Bakgrunnen er at de mener NVE ikke hadde fullmakt til å fatte et ekspropriasjonsvedtak i en sak der «samfunnsinteresser står mot hverandre».

Les også

- Mastene gir dyrere kraft

Ny klage I brevet fra advokat Dag Steinfeld, som representerer partene, heter det:

«I likhet med konsesjonsvedtakene, må NVE og OEDs vedtak om ekspropriasjonstillatelse dermed anses som ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil»

Tidligere har Sivilombudsmannen stilt spørsmål ved om NVA hadde myndighet til å fatte konsesjonsvedtaket i det hele tatt.

— Det er en utvidelse av den klagen vi sendte inn tidligere, sier Ulvik-ordfører Mona Hellesnes.

— Vi vil ha en skikkelig gjennomgang av hele behandlingen i denne saken, og det er grunn til å stille spørsmål ved de premissene den bygger på. Dette er saker av stor og vesentlig betydning, som også vil få betydning i andre saker, sier hun.

Vil ha stans Ordførerne mener det er tvil om hvilke vedtak som fremdeles er gyldig etter snuoperasjonen.

— Det som er viktig for oss i lokalsamfunnet er at vi kan være sikre på at lovene er fulgt, sier Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland til Aftenposten.no.

Målet er blant annet stans i anleggsarbeidet.

— Det er selvsagt én av tingene vi håper på, sier Mona Hellesnes.

Brevet ble sendt fredag, og olje- og energidepartementet opplyser at det ikke er registrert. De ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Publisert: