- Ugyldig

Hardanger-kommuner mener vedtaket om å bygge kraftlinjer er ugyldig, og gjør et nytt juridisk forsøk på å stanse anleggsarbeidet.