Stortorsken

Henry Hagelin har nok til å lage fiskekaker en stund fremover...