— Målet vårt er en rask utbygging av Bybanen til Åsane, og å få en bane som betjener publikum på en best mulig måte. Da ble konklusjonen en dagløsning i sentrum, sier Erlend Horn og Julie Andersland i Venstre.

Følger fagetaten

Torsdag kveld vedtok bystyregruppen at Venstre vil ha dagløsning i sentrum, det vil si en bane som går over Torget og Bryggen.

— Deretter vil vi ha banen langs sjøkanten i Sandviken og raskeste vei fra NHH til Åsane. Det er det samme som fagetaten anbefaler. Vi mener dette vil gi det beste kollektivtilbudet, og det er vår prioritet nummer én, sier Horn.Det betyr at Venstre ønsker holdeplasser på Sandvikstorget og Sandviken Brygge, men ikke Nyhavn. I Åsane vil de la banen følge motorveien, og forlenge den til Vågsbotn.

Ikke knyttet til biltunnel

Anderslandhåper på en ryddig prosess før traseen skal vedtas 22. januar.

-Da kan vi blant annet få på det rene om det er mulig å forlengeFløyfjellstunnelen, slik at vi skåner Ytre Sandviken for en økning i trafikken, sier hun.

Men Venstre vil ikke knytte sin støtte til en ny biltunnel.— Vi frykter at en slik løsning kan føre til at det blir stopp i byggingen avBybanen, og det kan vi ikke akseptere. Men om det er mulig å gå for en løsning med forlenget tunnel uten å risikere enutsettelse, er det noe vi ser på med stor interesse, sier hun.

AvviserBryggen-kritikk

Venstrehar drøftet problemstillingene rundt Bryggen nøye, og kommet frem til at detsåkalte tunnelalternativet har store svakheter, forklarer Andersland.

-For det første konkluderer byantikvaren med at tunnelalternativet er en størretrussel mot middelalderbyen enn Bybanen langs Bryggen, fordi vi risikerer årokke ved grunnen under Vågsbunnen. For det andre går riksvei 585 langs Bryggeni dag, og Bybanen vil i være en mer velkommen trafikant enn 10.000biler i døgnet, sier hun.

Andersland mener også det taler for en dagløsning i sentrum at den vil gjøre flere gater bilfrie og fortrenge mye biltrafikk.

— Du skal være braoptimist for å tro at det er mulig å vedta seg til det samme dersom vi leggerbanen i tunnel, sier hun.

Høyre avgjør

Venstres avgjørelse betyr at Høyre kan avgjøre stridsspørsmålet om bybane over Bryggen. Fra før har SV, KrF og Byluftlisten annonsert at de går inn for Bryggen-alternativet. Sammen med Venstre blir det 13 bystyrerepresentanter. Høyre har 24 representanter, og grensen for flertall i bystyret ligger på 34. Det betyr at en samlet Høyre-gruppe som stemmer for Bryggen, vil avgjøre saken.

Også Høyre hadde gruppemøte om Bybanen i går kveld, men det var et rent informasjonsmøte. Samferdselssjef Håkon Rasmussen og byantikvaren var blant dem som informerte, og begge er for Bryggen-alternativet. Etter det BT kjenner til, advarte byantikvaren om at et tunnelalternativ kunne skape problemer for kulturlag og grunnvannet i området.

Fire avhoppere er nok

Gruppeleder Dag Skansen (H) er personlig for Bryggen-alternativet.

— Derfor er jeg glad for Venstres avgjørelse. Vi vil forhåpentlig avgjøre vårt standpunkt tirsdag, sier han.

Men det er ikke sikkert at Høyre vil binde sine representanter. Til det trengs det et 2/3 flertall som er for binding. Dersom Høyre ikke bindes, betyr det at bare fire avhoppere kan velte Bryggen-flertallet i bystyret.

— Jeg har ikke tenkt å si noe om denne saken før tirsdag, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

Hennes forgjenger, Monica Mæland, har argumentert sterkt for en bybane langs Bryggen.

— Slaget er ikke tapt. Med Frp, Ap og hele eller deler avHøyre på laget, kan det fortsatt bli nei til Bybanen over Bryggen, sier Sondre Båtstrand (De Grønne).