- Burde fått fengsel

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) mener det er uholdbart at 23-åringen ble dømt til samfunnsstraff.