• APPELL: Stortingsrepresentant Jette Christensen oppfordret møtedeltakerne til å vise motstand mot reklame på blant annet busstopp og holdeplasser. FOTO: Rune Meyer Berentsen

Mobiliserte mot reklame