• FORTROPPEN: BT skrev i januar om Jesus Tierno (60), som hadde tatt med seg familien til Norge for å søke jobb. I mellomtiden overlevde den tidligere slakteren ved å samle flasker og på matvarer fra Kirkens Bymisjon. Tierno var en av flere spanjoler på jobbjakt som BT møtte i Bergens gater. Nå tror byrådet at antall arbeidssøkende EU-borgere kan bli langt høyere til sommeren. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Slik skal utlendingene hjelpes

Byrådet venter flom av arbeidssøkende europeere til Bergen. Nå tar de grep.