Slakter dagens vei- og jernbanesystem

Regjeringen har bedt tre ulike instanser fortelle hvordan veier og jernbane bør finansieres. Den første rapporten vil ha en kraftig omlegging av dagens system.