• - UVERDIG: Avdelingsoverlege Siri Nome står bak undersøkelsen gjort blant 4500 pasienter ved Sandviken sykehus. Hun sier de store forskjellene i levealder er uverdige. FOTO: John Christian Nygaard

Psykisk syke lever 25 år kortere enn andre folk

Resten av befolkningen blir eldre og eldre. For psykiatriske pasienter er det stikk motsatt, viser studie fra nestor ved Sandviken sykehus.