• UTSETT: Bjørnafjorden har vind- og straumforhold som vil utsetja ei 5 km lang flytebru for harde påkjenningar. Her eitt av Vegvesenets brukonsept. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fryktar terror på kjempebrua

Fylkespolitikar Atle Kvåle vil ha alternativ omkøyring dersom ei flytebru over Bjørnafjorden blir stengt av vêr og vind eller terroråtak.