• AVVISER: Samferdselsminister Martit Arnstad er ikke enig i at møteulykker er det dominerende problemet for trafikksikkerheten. FOTO: MARTIN SLOTTEMO LYNGSTAD

Hun vil ikke ha plan for midtrekkverk

Samferdselsminister Marit Arnstad sier nei til en forpliktende plan for midtdelere på norske veier. Hun er mer bekymret for syklister og fotgjengere som ferdes i trafikken.