I Nordhordland tingrett ble både daglig leder Jostein Berland (63) og eier og styreleder Trond Emblem dømt til halvannet års fengsel i mars 2010.

En rådgiver som bisto i forbindelse med rensing av avfallet som eksploderte, fikk 45 dagers betinget fengsel.

De tre ble dømt fordi Vest Tank hadde mottatt seks skipslaster med «skitten» bensin og renset den uten å ha tillatelse.

Eksploderte

Avfallet fra rensingen ble lagret på tanker, og det var etter forsøk på rensing tankene eksploderte.

Alle de tre dømte anket tingrettsdommen. Gulating lagmannsrett frifant vinteren 2011 rådgiveren, mens dommen mot Berland ble opprettholdt. Emblem ble syk etter at rettssaken hadde begynt, og derfor kommer saken hans opp igjen på nytt nå.

— Det vil bli ført en del nye vitner fra forsvarets side, men ellers er det lite nytt i forhold til tidligere, sier Emblems forsvarer, advokat Per Magne Kristiansen. Saken vil ta seks uker og det er innkalt rundt 70 vitner.

Krever frifinnelse

Emblem er siktet for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og flere andre lovbestemmelser. I tingretten ble han frifunnet på flere punkter i tiltalen.

Retten kom til at han hadde hatt en langt mindre aktiv rolle enn Berland, men kritiserer ham for at han som styreformann ikke vurderte lovligheten av å starte opp risikofylt virksomhet, og for at han ikke sørget for at anlegget oppfylte lovpålagte plikter.

Selv om han ble dømt på færre punkter enn Berland, ble straffen like lang fordi den også omfatter forsikringsbedrageri. Anken over bedrageri-delen av dommen er avvist av Høyesterett. Det er derfor Emblems ansvar som styreleder retten nå skal behandle.

— Vi står fortsatt fast på at det må bli full frifinnelse, sier advokat Kristiansen.

Høyesterett skjerpet dom

Statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim sier at de vil føre mange av de samme vitnene som i de tidligere sakene.

— Forsvaret har hentet inn noen nye sakkyndige fra Tyskland. Det de kommer med, vil vi svare på med våre sakkyndige, sier Istad som er aktor sammen med førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Han sier at høyesterettsdommen i saken mot daglig leder Jostein Berland vil få betydning i denne saken. Berland ble funnet skyldig i miljøkriminalitet i Høyesterett i januar i fjor. Høyesterett skjerpet dommen mot ham fra et og et halvt til to års fengsel.

Tiltalen mot Berland var den samme som den Emblem nå står overfor, bortsett fra at saken mot Emblem også gjelder straffutmåling for utroskap og forsikringsbedrageri i forbindelse med tankkjøp.

Personlig ansvar

Istad sier at det er viktig at også styreleder i et selskap stilles til ansvar for handlinger gjort av selskapet.

— Vi tror det er helt avgjørende i slike typer saker at personer stilles til ansvar og at det ikke bare blir gitt en bot til selskapet. Det er viktig å gå nøye gjennom hvem som har ansvaret. Viser det seg at det er svikt i kontroll og at detdrives uten tillatelserfra offentlige myndigheter, skal styreleder stilles til ansvar i tillegg til andre. Det har stor preventiv effekt. Derfor forfølger vi saken selv om det er gått seks år, sier Istad.

Det samme gjelder i forhold til den 54 år gamle rådgiveren.

— Det som er viktig, er at det reageres når folk gir råd på områder de ikke er egnet og når de gir uforsvarlige råd. Da er det viktig av preventive grunner at andre som driver med rådgiving ser at det er et ansvar forbundet med rådene, og at en heller må takke nei hvis det er en oppgave en ikke kan løse på forsvarlig vis, sier statsadvokaten.