Seks personer i trafikkulykke

To biler i ulykke på E16. Utrykning fra Voss og Lærdal.