• SKULESKYSS: Kjetil André Lambrechts Hatlem på veg heim til Nåra i Solund. Skulebåten frå Solund og Gulen til Austrheim vidaregåande gjer at han kan bu heime. I alt 46 elevar frå Gulen og Solund dagpendlar i dag til Austrheim. Hadde dei ikkje hatt dette alternativet ville dei måtte flytta på hybel. FOTO: Tor Høvik

Utset store delar av skuleplan

3000 sider med høyringsfråsegner gjer at Hordaland utset store delar av skulebruksplanen i tre månader.