• (1/4)
    FORFALL: Tilstanden til den gamle bebyggelsen i Solheimsgaten var dårlig. FOTO: BT

58 år med Danmarks plass

Fra torg til trafikkmaskin.