- Dårlig inneklima og lite informasjon fra ledelsen

Det er ikke bare sikkerheten tingretten får påpakning for av Arbeidstilsynet.