Arbeidsulykke på Kårstø

To eksponert for ammoniakk.