Mandag ettermiddag satt styret i Akvariet i møte med daglig leder Kees Ekeli og to representanter for de ansatte.

Nå har styret bestemt seg for å granske påstandene om at dyrene lever under dårlige forhold.

Sjekker dyreparker

— Styret vil undersøke påstander om at dyrevelferden ikke er god nok, og Akvariet vil rette eventuelle tiltak, skriver styreleder Hallgeir Riisøen i en pressemelding.

Verken han eller Ekeli vil svare på om det kom krav under møtet om at han må trekke seg som daglig leder.

I 2012 ble Akvariet degradert til midlertidig medlem i European Association of Zoos and Aquariums (EAZA). Organisasjonen utfører tilsyn med sine faste medlemmer hvert tiende år, opplyser David Williams-Mitchell, sjef for medlemskap og kommunikasjon.

— Dette gjør vi for å være sikre på at de oppfyller alle kravene for å være et fullverdig medlem, sier han.

Til våren skal organisasjonen avgjøre om Akvariet skal gjenopptas som fullverdig medlem.

Må rette feil

— Jeg kan ikke uttale meg om hva konkret vi hadde å utsette på Akvariet i Bergen. Det må de velge å dele selv. Når vi degraderer noen fra fullverdig til midlertidig medlem, gir vi dem en toårsperiode på å rette opp feil, sier Williams-Mitchell.

Han sier et nytt tilsyn neste år vil avgjøre om Akvariet får tilbake medlemskapet eller om de mister det helt.

— Om medlemsstatusen blir degradert, handler det ofte om at det er noen feil eller mangler vi mener det må settes fokus på. Å miste medlemskapet helt er mer alvorlig, da det betyr at vi ser så mange problemer at de sannsynligvis ikke kan løses innen nær fremtid.

Mangler karantenerom

Etter det BT kjenner til, dreier kritikken seg om manglende karantenerom for pattedyr som blir skadet eller syke, og dårlige fasiliteter på kjøkkenet.

— Vi har utfordringer når det gjelder oppbevaring av fisk på kjøkkenet, fordi bygningsmassen er gammel og ikke tilpasset volumet. I tillegg har vi manglet mulighet til å isolere de største pattedyrene. Vi var kjent med dette før EAZA påpekte det, og vi kommer til å rette oss etter anbefalingene, sier Ekeli.

Han sier Akvariet er i gang med å bygge nytt veterinær- og karantenerom, og at det skal være ferdig i god tid før EAZAs frist i april neste år.

Slangene fikk midd

Mandag ble det oppdaget at flere av de 35 slangene har fått midd. Én av dem er allerede død.

— Vi håndterer dette som om alle slangene har midd, og behandler alle. I tillegg må vi desinfisere fasilitetene. Vi har hatt midd tidligere også og har tydeligvis ikke blitt kvitt det helt, sier Ekeli.

Han sier midden er dødelig over tid, men mener de har full kontroll over utbruddet.

— Er det noen sammenheng mellom kritikken fra tidligere ansatte om dårlig dyrevelferd, rapporten fra EAZA, og det at dere har fått utbrudd av slangemidd?

— Det er et godt spørsmål. Vi ønsker definitivt ikke at dyr skal dø av noe annet enn alderdom. Når det skjer går vi gjennom hendelsene for å unngå at det skjer igjen. Vi kan alltids bli bedre, men at dyreholdet er dårlig og at dyrene lider, det stemmer ikke.

Arbeidstilsynet har i en rapport slått fast at ledelsen har sviktet på en rekke områder, blant annet ved organisering av driften, medbestemmelsesrett, håndtering av arbeidsmiljøet og HMS.

Tilsynet satte frem i alt ti pålegg som Akvariet må etterkomme.

— Vi legger rapporten til grunn, og vil gjøre det som er mulig for å imøtekomme alle varslede pålegg innen fristene som gis, skriver styreleder Riisøen i en pressemelding.

Han ber om arbeidsro og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.