UNE: - Vedtaket er mangelfullt

Utlendingsnemnda innrømmer at saksbehandlingen sviktet da Taiman fikk avslag.