Det er oppdaget flere tilfeller av pærebrann i Øygarden den siste tiden. I disse dager er Mattilsynet på plass i Øygarden og rydder hele kommunen for infiserte vertsplanter, som er den største smittekilden for bakterien.

— Flere hytteeiere og beboere i kommunen er blitt varslet om at vi er i området for å fjerne infiserte planter, sier Brita Toppe i Mattilsynet som er spesialist på plantesykdommen.

Flere tilfeller av pærebrann i Bergen

I Bergen er spredning av pærebrann langt mer utbredt enn i Øygarden, men Mattilsynet må prioritere områder som er av nasjonal interesse.

Øygarden blir prioritert fordi den består av lyngheier med flere bikuber.

— Mange bikuber blir flyttet mellom fruktblomstring/pollinering i Hardanger på våren og lyngheiene på kysten på høsten. Vi rydderi Øygarden for å minske risikoenfor smittespredning til Hardanger og epletrærne der. For å legge til rette for en mer sikker vandring av bier, prioriterer vi områder vi vet det er bikuber, sier Brita Toppe i Mattilsynet.

Det er kun Arboretet på Milde som blir prioritert av Mattilsynet i Bergen til tross for at Bergen er i en såkalt bekjempelsessone hvor det er påvist pærebrann.

— Det er rett og slett for mye pærebrann i Bergen. Vi har ikke midler til å rydde opp i et så stort område. Det er mye pærebrann i Bergen fordi det finnes så mange av prydplantene bulkemispel og pilemispel, sier Toppe.

Kostbar sykdom

I dag er sykdommen utbredt i Hordaland og på noen få plasser i Ytre Sogn. I 1993 så det lenge ut som at pærebrann var utryddet, men i august 2000 ble den på nytt påvist, og senere er det årlig registrert utbrudd, ifølge Bioforsk, som står bak den tidligere «aksjon pærebrann».

I årene 1986- 2012 brukt i overkant 60 millioner kroner fra Landbruks- og matdepartementets budsjett og fra Mattilsynet sitt eget budsjett, for å bekjempe pærebrann, ifølge en rapport fra Mattilsynet og Bioforsk.

I samme rapport står det at utgiftene til ryddeaksjonene er små, sett i forhold til de ødeleggelser og kostnader som det kunne blitt hvis det ikke ble gjort noe i det hele tatt.

— Selv om folk ikke hører så mye om dette problemet nå, er det fortsatt like viktig at hageeiere rydder hagene sine og kutter ned syke busker og planter. Hvis hagen din har pærebrann kan dette lett spre seg til naboen og det kan gå utover rosebuskene. Vi har nok ikke vært flinke nok til å spre informasjonen, sier Toppe.

Redd for spredning til fruktnæringen

Tidligere i år fryktet Mattilsynet at pærebrannen skulle spre seg til Hardanger og de store eplehagene der.

— Det er heldigvis bare en liten åpning i året hvor pære- og epletrær kan bli smittet av pærebrann og det er under blomstringen på våren, og mitt inntrykk er at fruktnæringen ikke er særlig bekymret. Det er likevel viktig å begrense smitten, slik at dette ikke skjer i fremtiden, sier Toppe.

Siden sykdommen er klimaavhengig er det sjeldent gode nok klimatiske forhold på Vestlandet til at sykdommen kan blomstre opp og spre seg til epletrær. Både temperatur og fuktighet må klaffe for at bakterien skal kunne infisere.

Klimaendringene øker smitten

— Det er nettopp på grunn av den varme våren og sommeren vi har hatt som har bidratt til spredningen av pærebrann i Øygarden. Vi var veldig spent på utviklingen etter det fine været og regnet satte inn. Nå ser vi at det er en økning i sykdommen og det blir enda viktigere fremover å få ryddet bort syke planter fra hager og offentlige områder, sier Toppe.

— Overdriver Mattilsynet og sprer unødvendig frykt?

— Dette er an alvorlig plantesykdom vi ikke vil ha i fruktnæringen. Det stemmer at det er mye som skal til for å få sykdommen til Hardanger, men med den klimaendringen vi har hatt nå er det nødvendig med tiltak for å hindre at dette sprer seg, sier Toppe.

SE FLERE BILDER AV PÆREBRANN HER.

INFISERT PILEMISPEL: Denne mispelen er rammet av den alvorlige sykdommen pærebrann. Bør fjernes umiddelbart fra private og offentlige plasser. FOTO: Mattilsynet
ALVORLIG PLANTESYKDOM: Slik kan en syk plante se ut. Her ligner planten en hyrdestav, som er et karakteristisk trekk på sykdommen. Det er en bulkemispel som er infisert på bildet. FOTO: Mattilsynet