Arbeidsulykke på skole

Hentet i ambulanse etter fall.