Dette synet bedrar. Elisabeth er en av Norges sterkeste kvinner.

Vestlendingen: - Du trenger ikke se ut som en mann for å løfte tungt