Dette er dei nye fiskeartane

Berre ti år tilbake fekk vi hyppige rapportar om St. Petersfisk og havabbor, I dag er dei så «vanlege» at dei ikkje blir melde inn lenger