En helt ny Sydnes bydel, som stikker nesten like langt ut som naboen Nordnes.

Det er visjonen til Fortunen arkitekter i Bergen. I lys av debatten om et svekket Bergen sentrum og behovet for fortetting, har de utarbeidet et radikalt forslag til hvordan Bergen sentrum kan nesten dobles i innbyggertall og areal.

Løsningen er å flytte godshavnen ut av sentrum og utvide dagens kai ytterligere ut i Puddefjorden, blant annet ved hjelp av flytekonstruksjoner. Da vil man få 480.000 kvadratmeter med jomfruelig areal, der arkitektene vil bygge en tett bydel med boliger, arbeidsplasser, barnehager og skole.

Fem barnehager

— Utviklingen av Bergen må skje som forlengelse av de etablerte strukturene for kommunikasjon, handel, næring, tjenester og opplevelser. Nye Bergen må bygge videre på de enorme kvalitetene som ligger i den etablerte byen, sier arkitekt Nils Johan Mannsåker i Fortunen arkitekter.

Sammen med kolleger har han utarbeidet skissene og regnet på hvor mye et slikt areal kunne inneholdt, dersom man bygger tett og bymessig — men uten å bygge høyhus. Og det er ikke lite:

9000 nye leiligheter for 22.000 mennesker

5500 arbeidsplasser

Fem nye barnehager

Tre skoler

Sparer 1,2 millioner timer

— Vi vil vise hvor mye samfunnet kan spare på å bygge videre på sentrum, der vi har en eksisterende struktur med kommunikasjoner og arbeidsplasser. Derfor har vi laget et regnestykke som viser hvor mye reisetid beboerne kan spare på å bo nær jobben, sier Mannsåker.

BOMILJØ: Arkitektene mener Nye Sydnes ikke trenger bli et nytt Aker Brygge hvis det offentlige kan planlegge og styre bydelen. ILLUSTRASJON: Fortunen arkitekter

Den reduserte reisetiden og potensielt økte produktiviteten har arkitektene tallfestet til 1,2 millioner timer årlig. I tillegg kommer de miljømessige fordelene ved redusert biltrafikk.

— Vi ønsker å vise dette som et innlegg i debatten om hvordan Bergen bør utvikle seg og peke på potensialet til sentrum. Dette ville dessuten bidra til å styrke det eksisterende sentrum. Langt flere mennesker ville bodd i gangavstand og brukt tilbudene i sentrum mer regelmessig enn dem som bor langt unna, sier Mannsåker.

- Offentlige må styre

Arkitektene har tegnet inn skoler og barnehager, og mener selv at dette ville bli en attraktiv bydel for familier.

— Vi tror absolutt at det kunne blitt en bydel for familier, størrelsen er omtrent som Nordnes, og der har man det meste for familier.

— Men kan ikke dette lett ende som et gigantisk Aker Brygge, med dyre leiligheter for middelaldrende?

— Ikke hvis man har gode målsetninger. Her er det jo stort sett offentlig grunn. Det betyr at det offentlige kan planlegge og styre bydelen. Ellers er jo Bergen stort sett avhengig av at private grunneiere har lyst og evne til å bygge ut.

En forutsetning for hele ideen er at det blir funnet et annet sted å ha godshavnen. Mange mener det er å svekke Bergens rolle som havneby.

— Ja, Bergen er en havneby. Deler av havnevirksomheten er det fortsatt plass til i vår plan, slik som ferge- og hurtigbåttrafikken. Men den ekstremt arealkrevende containertrafikken er det diskutabelt å ha midt inne i sentrum. Jeg tror ikke det er god samfunnsøkonomi, sier Mannsåker.

- Der er absolutt muligheter

Havnedirektør Inge Tangerås er foreløpig ikke kjent med forslaget fra Fortunen, da BT tar kontakt.

Han sier planene går mye lenger enn de man forholder seg til per i dag, og ønsker ikke å kommentere prosjektet konkret. Likevel er han enig i at det er muligheter for å skaffe nye arealer på den måten arkitektene har som utgangspunkt for den nye bydelen.

— Det er absolutt muligheter for å fylle ut for å skaffe seg nytt land, og noen av grepene som her blir presentert, er allerede planlagt, sier Tangerås.

Si din mening om planene nedenfor!