Hva kan vi lære av hvordan de spiste før?

Eivind Seland: Hvordan former maten samfunnet vårt?