I forrige uke ville Bergen kommune gjøre det ulovlig å spille trekkspill, panfløyter og lignende på Torgallmenningen. Nå har byrådet snudd, og tar ikke saken opp til behandling denne uken, slik planen var.

- Vi har trukket saken og vil vurdere den på nytt. Blant annet skal vi vurdere innspillene vi har fått fra gatemusikantene selv og andre som har involvert seg. Saken kommer opp igjen om noen uker, sier byråd Eiler Macody Lund (Frp).

«Gatemusikanter tillates ikke å opptre på Torgallmenningen, samt 10 meter inn i de tilstøtende sidegatene», het det i fagnotatet fra Grønn Etat.

De foreslo å endre reglementet for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer slik at det omfatter gatemusikanter

Bakgrunnen for forslaget er ifølge kommunen «mange henvendelser fra publikum vedrørende støy».

Ønsker regelverk

Etter at saken ble kjent i media, kastet en rekke aktører seg inn i debatten. På BTs Facebook-side haglet det inn kommentarer, både positive og negative.

- Jeg er veldig fornøyd med at byråden tar en tenkepause og utsetter byrådssaken. Når Eiler Macody Lund også uttaler et ønske om å inkludere gate­musikantene i det videre arbeidet, synes jeg mye er oppnådd, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne.

Båtstrand håper byrådet blir med på å lage et regelverk for gatemusikanter.

- Jeg mener fortsatt at gate­musikantene bør bli en sak i bystyret, sier han.

- Vurder kvaliteten

Den australske gatemusikanten Rich Alexander er enig i at det bør komme på plass en eller annen form for regulering.

- Et forbud virker veldig ekstremt. Kommunen burde heller vurdere kvaliteten på musikken, og ut fra den regulere hvem som får spille eller ikke. Spesielt om sommeren når veldig mange musikere kommer hit, sa han til BT i forrige uke.

- En interessant tanke, men hvem skal gjøre det?, spør Lund.

- Vi må ha et system som er enkelt og billig å administrere. Vi kan ikke vurdere, og i alle fall ikke jeg, om det er god eller dårlig musikk. Da må vi ha en egen musikkomité, og vi har ikke tenkt å gå til de ytterligheter, sier Lund.

- Vi har ikke planer om å ha audition for å godkjenne musikere som får spille, legger han til.

Før byrådsavdelingen skal vurdere saken på nytt, og den etter hvert ender i byrådet, skal Grønn Etat utarbeide et fagnotat med nye anbefalinger.

Byrådet mener det er uheldig at forslaget fra Grønn Etat konsentrerer seg bare om Torgallmenningen.

- Betyr det at det kan bli ulovlig flere steder i byen?

- Ikke nødvendigvis. Men hvis vi skal innføre et regelverk for Torgallmenningen, kan det også innføres i andre steder i byen. Det samme regelverket må gjelde for hele Bergen, sier Eiler Macody Lund.