- Håper de løser gåten

Diabetesforbundet håper at forskerne i Bergen vil bidra til å løse diabetesgåten.